Clifton Boulder Gallery

Clifton Boulder Gallery

Clifton Boulder Gallery offers a platform for contemporary art and design. Our special attention is given to art from South Africa, for no other reason than that we are very impressed by the beauty, the power and the expressiveness of these works. South Africa shows that art and design not only contribute to sustainable economic development and strengthening social cohesion, but first and foremost accommodate a burst of creativity, a life force endemic to Africa and interwoven with all aspects of existence. This art we present surrounded by art from other parts of the world, creating an exciting mix, which shows that global collaboration delivers beauty. _________________ Clifton Boulder Gallery biedt een platform voor hedendaagse kunst en design. Onze speciale aandacht gaat hierbij uit naar kunst uit Zuid-Afrika, om geen andere reden dan dat wij zeer onder de indruk zijn van de schoonheid, de kracht en de zeggenschap van deze werken. Zuid-Afrika laat zien dat kunst en design niet alleen bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling en versterking van de sociale cohesie, maar eerst en vooral ruimte biedt aan een uitbarsting van creativiteit, een levenskracht die Afrika eigen is en is verweven met alle aspecten van het bestaan. Deze kunst presenteren we te midden van kunst van andere delen van de wereld, waardoor een spannende mix ontstaat, die laat zien dat globale samenwerking schoonheid oplevert.

contact
Landsmeerderdijk 213 ,  Amsterdam - 1035 PV,   Netherlands
phone: +31 6 46135369